JaRocka
Kundtjänst → Försäljningsvillkor

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för försäljning av fotografier och fotografirelaterade produkter av JaRocka AB. Vid försäljning till konsument tillämpar JaRocka AB de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Leveransvillkor

Leverans sker via Posten, Sverige, hem till kundens adress inom 3-14 arbetsdagar från och med beställningsdatum om inga andra produktspecifika villkor gäller. Kunden betalar alla portoavgifter. För ej uthämtade försändelser som på nytt ska skickas står kunden för portokostnad.

Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, exempelvis då JaRocka ABs leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot JaRocka AB. JaRocka AB förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

Priser och betalning

På JaRocka ABs hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt, samt andra skatter och pålagor. Du kan välja att betala med kredit/betalkort via DIBS, Swish via banken och/eller faktura via Arvato Finance AB ("Arvato"). Vid betalning enligt faktura utgår en fakturaavgift, vilken uppgår till 39 kr. Fakturan skickas per separat och förfaller till betalning 14 dagar från utskriftsdatum (fakturan skrivs inte ut först 5 dagar efter beställningsdatum). För det fall Kunden är i dröjsmål med betalningen utgår påminnelseavgift enligt lag med för närvarande 60 kr. För det fall ärendet måste lämnas vidare till inkasso utgår inkassoavgift enligt lag med för närvarande 180 kr. Betalar inte kunden i rätt tid har JaRocka AB rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag samt i tillämpliga fall att innehålla leverans eller del därav. För att betala mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.

Arvato erbjuder även delbetalning och andra betalsätt via sin kundportal www.fakturainfo.se. När du väljer fakturabetalning blir du kund hos Arvato och kan således logga in i deras portal "Mina Sidor" för att se dina samlade betalningar och ärenden. Vid köptillfället gör Arvato en enklare kreditkontroll.

Ångerrätt

Eftersom varan har tillverkats och väsentligt ändrats efter konsumentens särskilda önskemål och fått en tydlig personlig prägel, tillämpar vi inte ångerrätt. (Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59))

Reklamationer

Vill du reklamera din vara kontakta först alltid JaRocka via e-post eller telefon. Ni kommer därefter ombedjas att inkomma med underlag för att säkerställa orsaken för reklamationen. Vid godkänd reklamation betalar JaRocka AB returkostnaden.

Digitala filer

Vad innebär det att köpa ett högupplöst digitalt fotografi?
Vitsen med att köpa en digital fil är att man kan göra de ändringar man själv önskar och transformera storlek, form och färg etc. samt att man lättare kan dela med sig av bilden till vänner och bekanta, t.ex. via sociala medier. Det blir dessutom möjligt att bevara fotografiet i originalskick och att i framtiden framställa nya kopior på ett smidigt sätt.

Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller digitala fotografier?
Konsten att få fram fotografier från en digital fil kan jämföras med den yrkeskunskap forna kopister hade vid de gamla fotolabben. Att bara skicka in filen för kopiering utan att först ha sett till att den är redigerad på rätt sätt kan innebära att kopian inte alls ser ut som man tänkt sig.

Ha också i betänkande att olika fotolaboratorier och printmaskiner har och kräver olika inställningar för att digitala fotografier ska se ut på ett förutbestämt sätt när de trycks. 

Varför vi inte säljer gruppbilder som digitala filer.
För att minimera risken för spridning av bilder på andras barn via tex. sociala medier har vi på JaRocka tagit beslutet att inte inkludera gruppbilder vid köp av Digitala Filer.

Särskilda villkor för köp av digitalt fotografi
Genom att köpa en digital kopia av ett fotografi (”Fotografiet”) erhåller Kunden av fotografen (upphovsrättsmannen) en global, royalty-fri, icke-exklusiv, evig (för skyddstiden för ensamrätten enligt vad som följer av lag) licens att för personligt bruk framställa och sprida exemplar av Fotografiet eller på annat sätt göra det tillgängligt för allmänheten. Kunden får även rätt att bearbeta Fotografiet och att framställa och sprida sådana bearbetade exemplar eller på annat sätt göra dessa tillgängliga för allmänheten.

Licensen ger inte Kunden rätt att på något sätt använda Fotografiet i kommersiell verksamhet eller på annat sätt mot ekonomisk ersättning. Skulle sådan användning ske, upphör licensen att gälla direkt och automatiskt.

Fotografiet tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst garantier utöver vad som i övrigt framgår av användarvillkoren. Vare sig JaRocka eller fotografen är ansvariga för kvalitén på fysiska exemplar som framställs genom tryck eller utskrift av den digitala kopian av fotografiet.

Personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du vår sekretesspolicy om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Tvist

Du har som konsument rätt att få ditt ärende provat i ARN. För ARN ska kunna pröva din tvist måste JaRocka AB ha sagt helt eller delvis nej till dina krav (eller inte svarat alls). Du har rätt att kräva ett snabbt men inte omedelbart svar. Inom fyra veckor bör JaRocka ha svarat dig. För mer info se http://www.arn.se/.