JaRocka
Kundtjänst → Försäljningsvillkor

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för försäljning av fotografier och fotografirelaterade produkter av IST Foto AB/JaRocka. Vid försäljning till konsument tillämpar IST Foto AB/JaRocka de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Leveransvillkor

Leverans sker via Postnord, Sverige, hem till kundens adress normalt inom 3-14 arbetsdagar från och med beställningsdatum om inga andra produktspecifika villkor gäller. Kunden betalar alla portoavgifter. För ej uthämtade försändelser som på nytt ska skickas står kunden för portokostnad. För försändelser med felaktigt angiven leveransadress som på nytt ska skickas står kunden för portokostnad.

Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, exempelvis då IST Foto AB/JaRockas leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot IST Foto AB/JaRocka. IST Foto AB/JaRocka förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

Priser

På IST Foto AB/JaRockas hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt, samt andra skatter och pålagor. 

Betalningar

Köpa erbjuder idag betalning via Faktura (AfterPay), Delbetalning (AfterPay) eller Swish. Kunden väljer själv tillgängliga betalsätt i kassan. Vid betalning enligt faktura utgår en fakturaavgift, vilken framkommer i kassan bredvid alternativet "Faktura".

Faktura

Vi erbjuder betalning med faktura i samarbete med AfterPay (bifirma till Riverty Sweden AB) (nedan ”AfterPay”). Betalningsvillkor är 14 dagar. För att kunna beställa mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. För fullständiga fakturavillkor se här.

Delbetalning

Genom samarbete med AfterPay ges du möjlighet att dela upp din betalning. För information och fullständiga villkor läs mer här.

AfterPay behandling av personuppgifter

Vid köp med faktura kommer AfterPay behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas bland annat för fullgörande av avtalet, samt för att via externa och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll. För mer detaljerad information om AfterPays behandling av personuppgifter och dina rättigheter i samband med behandlingen se här.

Ångerrätt

Eftersom varan har tillverkats och väsentligt ändrats efter konsumentens särskilda önskemål och fått en tydlig personlig prägel, tillämpar vi inte ångerrätt. (Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)) 

Digitala Filer tillgängliggörs direkt efter avslutat köp. Digitala Filer undantas helt från ångerrätten.

Reklamationer

Vill du reklamera din vara kontakta först alltid IST Foto AB/JaRocka via e-post eller telefon. Ni kommer därefter ombedjas att inkomma med underlag för att säkerställa orsaken för reklamationen. Vid godkänd reklamation betalar IST Foto AB/JaRocka returkostnaden.

Digitala filer

Vad innebär det att köpa ett högupplöst digitalt fotografi?
Digitala Filer laddas hem till en dator eller annan enhet och består inte av några fysiska pappers-fotografier.
Vitsen med att köpa en digital fil är att man kan göra de ändringar man själv önskar och transformera storlek, form och färg etc. samt att man lättare kan dela med sig av bilden till vänner och bekanta, t.ex. via sociala medier. Det blir dessutom möjligt att bevara fotografiet i originalskick och att i framtiden framställa nya kopior på ett smidigt sätt.

Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller digitala fotografier?
Konsten att få fram fotografier från en digital fil kan jämföras med den yrkeskunskap forna kopister hade vid de gamla fotolabben. Att bara skicka in filen för kopiering utan att först ha sett till att den är redigerad på rätt sätt kan innebära att kopian inte alls ser ut som man tänkt sig.

Ha också i betänkande att olika fotolaboratorier och printmaskiner har och kräver olika inställningar för att digitala fotografier ska se ut på ett förutbestämt sätt när de trycks. 

Varför vi inte säljer gruppbilder som digitala filer.
För att minimera risken för spridning av bilder på andras barn via tex. sociala medier har vi på IST Foto AB/JaRocka tagit beslutet att inte inkludera gruppbilder vid köp av Digitala Filer.

Särskilda villkor för köp av digitalt fotografi
Genom att köpa en digital kopia av ett fotografi (”Fotografiet”) erhåller Kunden av fotografen (upphovsrättsmannen) en global, royalty-fri, icke-exklusiv, evig (för skyddstiden för ensamrätten enligt vad som följer av lag) licens att för personligt bruk framställa och sprida exemplar av Fotografiet eller på annat sätt göra det tillgängligt för allmänheten. Kunden får även rätt att bearbeta Fotografiet och att framställa och sprida sådana bearbetade exemplar eller på annat sätt göra dessa tillgängliga för allmänheten. Efter att köp är genomfört har kunden direkt tillgång till sina filer och ångerrätt är då inte applicerbar.

Licensen ger inte Kunden rätt att på något sätt använda Fotografiet i kommersiell verksamhet eller på annat sätt mot ekonomisk ersättning. Skulle sådan användning ske, upphör licensen att gälla direkt och automatiskt.

Fotografiet tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst garantier utöver vad som i övrigt framgår av användarvillkoren. Vare sig IST Foto AB/JaRocka eller fotografen är ansvariga för kvalitén på fysiska exemplar som framställs genom tryck eller utskrift av den digitala kopian av fotografiet.

Fotografierna/filerna leveraras redigerade i .jpg-format. Detta filformat har en "destruktiv komprimering" och vi uppmanar att ev. ändringar som görs i filen sparas som en kopia. Läs mer om .jpg-fomat här.

Fotografierna/filerna finns tillgängliga för nedladdning under 14 dagar från orderdatum.

Personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du vår sekretesspolicy om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Tvist

Du har som konsument i Sverige rätt att få ditt ärende provat av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. För att ARN ska kunna pröva din tvist måste IST Foto AB/JaRocka ha sagt helt eller delvis nej till dina krav (eller inte svarat alls). Du har rätt att kräva ett snabbt men inte omedelbart svar. Inom fyra veckor bör IST Foto AB/JaRocka ha svarat dig. För mer info se http://www.arn.se/.

EU:s onlineplattform för tvistlösningar: http://ec.europa.eu/odr (för konsumenter utanför Sverige).